Op het Palet is het altijd pret!

Stichting Woongroep Papendrecht

  • de naam van de stichting

Stichting Woongroep Papendrecht

  • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) of het fiscaal nummer

805897173

  • de contactgegevens van de instelling

Bezoekadres: Vincent van Goghlaan 505, 3351BV in Papendrecht.

Telefoonnummer: 0622945796

Emailadres: bertveldh@gmail.com

Website is: https://woonvereniginghetpalet.nl/de-stichting/

Bankrekeningnummer is: NL57 RABO 0365 6859 25

  • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI

Het doel van Stichting Woongroep Papendrecht is dat ze zich zal inzetten om geld te vergaren voor investeringen, die nodig zijn om het welzijn van de bewoners met een beperking van Woonvereniging Het Palet, Vincent van Goghlaan 505 in Papendrecht en Woongroep Van Gogh, Vincent van Goghlaan 521 in Papendrecht te vergroten.

In het beleidsplan staat dat Stichting Woongroep Papendrecht zich zal inzetten om geld te vergaren om investeringen te kunnen betalen, die nodig zijn om het welzijn van de bewoners met een beperking van Woonvereniging Het Palet, Vincent van Goghlaan 505 en Woongroep Van Gogh, Vincent van Goghlaan 521 te vergroten.

  • de functies en namen van de bestuurders

Voorzitter: Tine Kouwenhoven

Secretaris: Bert Veldhuizen

Penningmeester: Jannine van Dalen

Algemeen bestuurslid: Carry Meijer

  • het beloningsbeleid

Stichting Woongroep Papendrecht werkt alleen met vrijwilligers; ook de bestuurders krijgen geen beloning/zijn onbezoldigd. Er staat niemand op de loonlijst.

  • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

In 2023 zijn er donaties ontvangen en uitgegeven voor de zomeruitjes, voor reserveringen voor een nieuw oproepsysteem en een nieuwe keuken voor de bewoners van Woonvereniging Het Palet.

 

Geschiedenis van Stichting Woongroep Papendrecht

De Stichting Woongroep Papendrecht is opgericht in maart 1997 om een zelfstandige woonmogelijkheid in Papendrecht te realiseren voor zeven jonge mensen met een lichamelijke beperking. 

Het bestuur bestond bij de oprichting uit mensen met een netwerk in Papendrecht, onder voorzitterschap van de gepensioneerde directeur van de woningstichting. De ouders en bewoners waren vertegenwoordigd door éen ouder/initiatiefnemer.
Aan het eind van het jaar 2000 konden de eerste bewoners hun eigen appartement betrekken, met een gemeenschappelijke ruimte. Woongroep Het Palet werd werkelijkheid op de begane grond van een nieuw appartementengebouw van de plaatselijke woningstichting.
Deze manier van wonen met zorg (geleverd door Syndion) was toen zeer vernieuwend en sloot aan bij de wensen van de bewoners voor meer zeggenschap en zo gewoon mogelijk leven.
Diverse adviseurs op het gebied van wonen en zorg hebben ons bijgestaan.
Extra geld was  nodig, niet alleen  voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte, maar ook voor het oproepsysteem en de brandmelding. Zaken die anders door instellingen worden betaald. De Stichting kon dit bijeen krijgen van vele fondsen en sponsors.

Na de startperiode van de woongroep heeft de Stichting Woongroep Papendrecht de rol gekregen van Steunstichting.  De bewoners richtten hun eigen woonvereniging Het Palet op. Als het nodig was kon de woonvereniging een beroep doen op de Stichting voor fondsenwerving of andere hulp.

In 2013 is door de woonvereniging afscheid genomen van Syndion.  Een kleinschalige zorgaanbieder Wooncadans levert sindsdien niet alleen de zorg aan de woongroep Het Palet, maar ook aan een tweede groep die op de eerste verdieping is gestart, de Van Gogh woongroep.  
Hulp werd gevraagd om de financiering rond te krijgen voor de inrichting van de inloopruimte op de bovenverdieping en voor een rolstoelbus. 
In het najaar van 2013 is de nieuwe inloopruimte van de woongroep Van Gogh ingericht en zijn de activiteiten gestart. De rolstoelbus, vooral voor de dagbesteding, kon in december 2013 worden aangeschaft, met dank aan de verschillende  sponsoren. In 2016 is er geld gedoneerd zodat  de bewoners met elkaar op vakantie konden gaan.

In 2017 is er opnieuw geld gedoneerd zodat de bewoners met elkaar op vakantie konden gaan en nieuwe meubels in de gezamenlijke ruimte aangeschaft konden worden.

In 2018 zijn de bewoners opnieuw met elkaar op vakantie geweest en is de gezamenlijke ruimte van de bewoners geschilderd en zijn de gordijnen vervangen. Ook is er een plan gemaakt voor de renovatie van de binnentuin en zijn er fondsen benaderd om dit project te kunnen uitvoeren in het voorjaar van 2019.

De renovatie van de binnentuin is in juni 2019 afgerond en is uitgevoerd door Visser Hoveniers uit Papendrecht in samenwerking met vrijwilligers. Het is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van HandicapNL, Pasmanstichting, A.A. De Haan Stichting, Rotaryclub, VEGO, Visser Hoveniers, Woonkracht 10 en de Fam. Van Herk. De vrijwilligers waren van de Rotaryclub Papendrecht, van Stichting Present, eigen vrijwilligers en familie van de bewoners. Tijdens de jaarlijkse herfstmarkt zijn alle betrokkenen nog even in het zonnetje gezet. Het resultaat mag er zijn; het is een rolstoelvriendelijke en onderhoudsvriendelijke tuin waarin het gezellig vertoeven is voor de bewoners.

In 2020 zijn er donaties ontvangen ter ondersteuning van woonvereniging Het Palet om diverse huishoudelijke aankopen te kunnen doen. Als gevolg van corona is er geen verloting en burendag georganiseerd waardoor die extra inkomsten ontbraken.

In 2013 is gekozen voor vernieuwing van het bestuur en een vertegenwoordiging hierin van de beide woonverenigingen.  Woongroep Het Palet wordt vertegenwoordigd door Bert Veldhuizen, de woongroep Van Gogh door Carry Meijer.

Alle werkzaamheden voor de Stichting Woongroep Papendrecht gebeuren op vrijwillige basis. Er zijn geen medewerkers in dienst van de Stichting.

Veel dank zijn we verschuldigd aan de bestuursleden van het eerste uur (Ko Stigter, Jan Mulder, Piet Bezemer, Tine Kouwenhoven) en aan onze  adviseurs (o.a. Aart Boogerd, Wim Ringelesteijn, Esther Haver Droeze ).
Piet Bezemer was niet alleen penningmeester van de Stichting, maar heeft ook de woongroep Het Palet de eerste 10 jaar begeleid, ook op het gebied van hun financiële huishouding.
We hebben eind 2013 afscheid genomen van Piet Bezemer, van voorzitter Kees Oskam en van Fred Strating.

In 2018 heeft Jannine van Dalen het penningmeesterschap over genomen van Jacco de Groot.

Jaarverslag over 2023 van de Stichting Woongroep Papendrecht

Tijdens de bestuursvergadering in juni 2023 zijn de financiële stukken van 2022 en het jaarverslag 2022 van de secretaris goedgekeurd. De zoektocht naar een nieuwe voorzitter heeft nog niets opgeleverd en we zijn daarom dankbaar dat Tine Kouwenhoven het nog steeds kan en wil doen, maar we blijven zoeken naar een opvolger. Wel heeft Marcel Sluiter(marcel@scherptekstwerk.nl) zich beschikbaar gesteld om te helpen bij fondswerving.

Er is vanuit woonvereniging Het Palet een bijdrage gevraagd voor de nieuwjaarsreceptie, het zomerfeest en zomeruitjes. We besluiten om hiertoe €500,- beschikbaar te stellen. Het bestuur van Woonvereniging Het Palet heeft aangegeven dat ze van plan zijn om de keuken in 2024 te gaan vervangen. Zodra er offertes zijn kunnen we een projectbegroting en een projectbeschrijving maken die we nodig zullen hebben om aanvragen te kunnen doen bij fondsen. Dit heeft inmiddels geresulteerd in een aanvraag bij de A.A. de Haan Stichting. In december kregen we van hen een schitterende toezegging van 20.000,-. Voor de resterende €13000,- zullen begin 2024 nog meerdere fondsen worden aangeschreven. 

Voor de vervanging van het oproepsysteem van Woonvereniging Het Palet is nog geen definitieve keus gemaakt. Zodra die keus gemaakt is zullen we wellicht ook hiervoor een projectbegroting en beschrijving moeten maken voor steunaanvragen bij fondsen.

We hebben dit jaar ook weer voldaan aan de voorwaarden om de ANBI status te behouden.

Het bestuur bestond in 2023 uit 
Tine Kouwenhoven (voorzitter), Bert Veldhuizen (secretaris), Jannine van Dalen (penningmeester) en Carry Meijer (alg. bestuurslid).

 

Maart 2024

 

Bert Veldhuizen, secretaris

 

De financiële verantwoording